Wij heten u van harte welkom op de site van de Praktijk voor Mondhygiëne Lilian Schouten.

 

Praktijk voor Mondhygiëne Lilian Schouten volgt de richtlijnen op van het RIVM en de bovengenoemde overkoepelende organisaties in verband met het corona-virus. Dit houdt in dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dit gebeurt door middel van een triage die wij u persoonlijk toesturen. Mocht er voordat u op afspraak komt, iets wijzigen in uw gezondheid en u op een van de volgende vragen 'ja' antwoordt, dan verzoeken wij u om de afspraak te annuleren:

 

* Heeft u nu corona?

* Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?

* Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,

  benauwdheid, koorts ( meer dan 38 graden)?

 

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol.

 

Nog wat extra aanwijzingen:

 

* Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

* Volg de aanwijzingen van ons personeel op

* Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met de hand-alcohol die wij voor u beschikbaar stellen.

* Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

* Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Praktijk voor Mondhygiëne Lilian Schouten heeft ruim 33 jaar ervaring met virus- en infectiepreventie!